Danh mục sản phẩm
Nitto S225PH

Đầu nối nhanh Nitto S225PH

Mã sản phẩm:           S225PH
Hãng sản xuất:  Nitto
Xuất xứ:                    Japan
Bảo hành:               
Trọng lượng:             

 


Giá bán: liên hệ

Đầu nối nhanh Nitto S225PH

Đầu nối nhanh Nitto
Mã số: S225PH
1 đầu nối với dây hơi
1 đầu nối với đầu nối nhanh khác

- 02PH,- 02SH,- 01PN,- 02PN,- 01SN,- 02SN,- 01PM,- 02PM,- 01SM,
- 50PN (10PAH),- 60PN (20PAH),- 65PN,- 80PN (30PAH),- 85PN,
- 110PN (40PAH),- 50SN (10SAH),- 60SN (20SAH),- 65SN,- 80SN (30SAH)

- 85SN,- 110SN (40SAH),- 200-50SN,- 200-60SN,- 200-65SN,- 200-80SN,
- 200-85SN,- 200-110SN,- 200T,- 200L,- 200S,- 22PH,- 25PH,- 33PH,
- 35PH,- 22SH,- 25SH,- 33SH,- 35SH,- 22PF,- 25PF,- 33PF,- 22SF,- 33SF,
- 22PHB,- 25PHB,- 33PHB,- 35PHB,- 22SM,- 33SM,- 22PFB,- 33PFB,- 21PMT,

- 22PMT,- S22PH,- S33PH,- S32PH,- S22SH,- S33SH,- S32SH,- S225PH,- S335PH,
- S225SH,- S335SH,- S22PF,- S33PF,- S22SF,- S33SF,- S23SF-BS,- S33SF-BS,
- S22PN,- S33PN,- S22SM,- S33SM,- S22SN,- S33SN,
- K02PH,- K03PH,- K02SH,- K03SH,- K01PM,- K02PM,- K03PM,- K02SM,
- K03SM,- K01PF,- K02PF, - K03PF,- K02SF,- K01PML,- K02PML,- K03PML,
- K02SHL,- K03SHL,- K3-02PM,
- K3-03PM,- K3-04PM,- K3-02SH,- K3-03SH,- K3-03SH,- FM-03-B,
- LE-6TPH,- LE-8TPH,- LE-10TPH,- LE-12TPH,
- LE-16TPH,- LE-20TPH,- LE-24TPH,- LC-6TSH,- LC-8TSH,- LC-10TSH, LC-12TSH,
- LC-16TSH,- LC-20TSH,- LC-24TSH,- LA-6TPF,- LA-8TPF,- LA-10TPF,- LA-12TPF,- LA-14TPF,
- LA-16TPF,- LA-20TPF,- LD-6TSF,
- LD-8TSF,- LD-10TSF,- LD-12TSF,- LD-16TSF,
- LD-20TSF,- LF-6TPM,- LF-8TPM,- LF-10TPM,- LF-12TPM,- LF-16TPM,- LF-20TPM,- LB-6TSM,- LB-8TSM,
- LB-10TSM,- LB-12TSM, - LB-16TSM,- LB-20TSM,- L-6PD,- L-8PD,- L-10PD,- L-12PD,
- L-16PD,- L-20PD,- L-6SD,- L-8SD, L-10SD,- L-12SD,- L-16SD,- L-20SD,- 1P-A,
- 2P-A,- 3P-A,- 4P-A,- 6P-A,- 8P-A,- 10P-A,- 12P-A,- 16P-A,- 1S-A,- 2S-A,- 3S-A,- 4S-A,- 6S-A,- 8S-A,- 10S-A,
- 12S-A,- 16S-A,- 1P-M-A,- 2P-M-A,
- 3P-M-A,4P-M-A,2HP,3HP,4HP,6HP,66HP,8HP,10HP,12H­P,16HP,2HS,3HS,4HS,6HS,66HS,8HS,10HS,12H­S,16HS,2HP-R,3HP-R,4HP-R,6HP-R,2HS,3HS,4­HS,6HS,66HS,8HS,10HS,12HS,16HS,2HP-R,3HP­-R,4HP-R,6HP-R,2HS-R,3HS-R,4HS-R,6HS-R,2­HP-PV,3HP-PV,4HP-PV,6HP-PV,8HP-PV,2HS-PV­,3HS-PV,4HS-PV,6HS-PV,8HS-PV,2HS-RP,3HS-­RP,4HS-RP,6HS-RP,8HS-RP,210-2P,210-3P,21­0-4P,210-6P,210-8P,210-2S,210-3S,210-4S,­210-6S,210-8S,S210-2P,S210-3P,S210-4P,S2­10-6P,S210-8P,S210-2S,S210-3S,S210-4S,S2­10-6S,S210-8S,2P-V,3P-V,4P-V,6P-V,2S-V,3­S-V,4S-V,6S-V

 

Sản phẩm tương tự

Thương hiệu nổi bật
Lên đầu trang