Danh mục sản phẩm
Mũi doa hợp kim Procut A

Mũi doa hợp kim Procut A

Mã sản phẩm:           A
Hãng sản xuất:  Procut
Công nghệ:               Ireland
Xuất xứ:                    Ireland
Bảo hành:                 
Trọng lượng:               

 


Giá bán: liên hệ

Mũi mài hợp kim Procut

Tungsten Carbide Rotary Burrs    
Cylinder without Endcut
Shape: A, ZYA, SA
3mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
1.5 6.0 3.0 38.0 Solid A31.506-2 A31.506-6 -
2.0 11.0 3.0 38.0 Solid A30211-2 A30211-6 -
2.5 12.0 3.0 38.0 Solid A32.512-2 A32.512-6 -
3.0 14.0 3.0 38.0 Solid A30314-2 A30314-6 A30314-3
5.0 12.7 3.0 38.0 Solid A30512-2 A30512-6 -
6.3 4.7 3.0 37.0 Brazed A30605-2 A30605-6 -
6.3 12.7 3.0 45.0 Brazed A30612-2 A30612-6 A30612-3
6mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
3.0 14.0 6.0 50.0 Solid A60312-2 A60312-6 -
4.0 14.0 6.0 50.0 Solid A60413-2 A60413-6 -
5.0 16.0 6.0 50.0 Solid A60516-2 A60516-6 -
6.0 18.0 6.0 50.0 Solid A60618-2 A60618-6 A60618-3
6.0 25.0 6.0 50.0 Solid A60625-2 A60625-6 -
8.0 19.0 6.0 64.0 Brazed A60820-2 A60820-6 A60820-3
9.6 13.5 6.0 59.0 Brazed A61014-2 A61014-6 -
9.6 19.0 6.0 64.0 Brazed A61020-2 A61020-6 A61020-3
9.6 25.0 6.0 70.0 Brazed A61025-2 A61025-6 -
11.0 25.0 6.0 70.0 Brazed A61125-2 A61125-6 -
12.7 19.0 6.0 64.0 Brazed A61220-2 A61220-6 -
12.7 25.0 6.0 70.0 Brazed A61225-2 A61225-6 A61225-3
16.0 25.0 6.0 70.0 Brazed A61525-2 A61525-6 A61525-3
19.0 25.0 6.0 70.0 Brazed A62025-2 A62025-6 A62025-3
25.0 25.0 6.0 70.0 Brazed A62525-2 A62525-6 A62525-3
8mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
12.7 25.0 8.0 70.0 Brazed A81225-2 A81225-6 A81225-3
16.0 25.0 8.0 70.0 Brazed A81525-2 A81525-6 A81525-3
19.0 25.0 8.0 70.0 Brazed A82025-2 A82025-6 A82025-3
25.0 25.0 8.0 70.0 Brazed A82525-2 A82525-6 A82525-3

 

Sản phẩm tương tự

Thương hiệu nổi bật
Lên đầu trang