Danh mục sản phẩm
Mũi mài hợp kim Procut

Mũi doa hợp kim Procut B

Mã sản phẩm:           A
Hãng sản xuất:  Procut
Công nghệ:               Ireland
Xuất xứ:                    Ireland
Bảo hành:                 
Trọng lượng:             

 


Giá bán: liên hệ

Mũi mài hợp kim Procut B

Tungsten Carbide Rotary Burrs
Cylinder with Endcut
Shape: B, ZYAS, SB
3mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
1.5 6.0 3.0 38.0 Solid B31.506-2 B31.506-6 -
2.0 11.0 3.0 38.0 Solid B30211-2 B30211-6 -
2.5 12.0 3.0 38.0 Solid B32.512-2 B32.512-6 -
3.0 14.0 3.0 38.0 Solid B30314-2 B30314-6 B30314-3
5.0 12.7 3.0 38.0 Solid B30512-2 B30512-6 -
6.3 4.7 3.0 37.0 Brazed B30605-2 B30605-6 -
6.3 12.7 3.0 45.0 Brazed B30612-2 B30612-6 B30612-3
6mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
3.0 14.0 6.0 50.0 Solid B60312-2 B60312-6 -
4.0 14.0 6.0 50.0 Solid B60413-2 B60413-6 -
5.0 16.0 6.0 50.0 Solid B60516-2 B60516-6 -
6.0 18.0 6.0 50.0 Solid B60618-2 B60618-6 B60618-3
6.0 25.0 6.0 50.0 Solid B60625-2 B60625-6 -
8.0 19.0 6.0 64.0 Brazed B60820-2 B60820-6 B60820-3
9.6 13.5 6.0 59.0 Brazed B61014-2 B61014-6 -
9.6 19.0 6.0 64.0 Brazed B61020-2 B61020-6 B61020-3
9.6 25.0 6.0 70.0 Brazed B61025-2 B61025-6 -
11.0 25.0 6.0 70.0 Brazed B61125-2 B61125-6 -
12.7 19.0 6.0 64.0 Brazed B61220-2 B61220-6 -
12.7 25.0 6.0 70.0 Brazed B61225-2 B61225-6 B61225-3
16.0 25.0 6.0 70.0 Brazed B61525-2 B61525-6 B61525-3
19.0 25.0 6.0 70.0 Brazed B62025-2 B62025-6 B62025-3
25.0 25.0 6.0 70.0 Brazed B62525-2 B62525-6 B62525-3
8mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
12.7 25.0 8.0 70.0 Brazed B81225-2 B81225-6 B81225-3
16.0 25.0 8.0 70.0 Brazed B81525-2 B81525-6 B81525-3
19.0 25.0 8.0 70.0 Brazed B82025-2 B82025-6 B82025-3
25.0 25.0 8.0 70.0 Brazed B82525-2 B82525-6 B82525-3

 

Sản phẩm tương tự

Thương hiệu nổi bật
Lên đầu trang