Danh mục sản phẩm
Pointed Tree bur

Mũi doa lỗ hợp kim Procut G

Mã sản phẩm:           G
Hãng sản xuất:  Procut
Công nghệ:               Ireland
Xuất xứ:                    Ireland
Bảo hành:                 
Trọng lượng: 

 


Giá bán: liên hệ

Mũi doa lỗ hợp kim Procut G

Tungsten Carbide Rotary Burrs
Pointed Tree
Shape: G, SPG, SG
3mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
3.0 6.0 3.0 38.0 Solid G30306-6 F30306-6 -
3.0 10.0 3.0 38.0 Solid G30310-6 F30308-6 -
3.0 14.0 3.0 38.0 Solid G30312-6 F30312-6 G30312-3
5.0 12.7 3.0 38.0 Solid G30512-6 F30512-6 -
6.3 12.7 3.0 45.0 Brazed G30612-6 F30612-6 G30612-3
6mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
6.0 18.0 6.0 50.0 Solid G60618-2 G60618-6 G60618-3
8.0 19.0 6.0 64.0 Brazed G60820-2 G60820-6 G60820-3
9.6 19.0 6.0 64.0 Brazed G61020-2 G61020-6 G61020-3
12.7 19.0 6.0 64.0 Brazed G61220-2 G61220-6 -
12.7 25.0 6.0 70.0 Brazed G61225-2 G61225-6 G61225-3
12.7 30.0 6.0 75.0 Brazed G61230-2 G61230-6 -
16.0 25.0 6.0 70.0 Brazed G61525-2 G61525-6 G61525-3
16.0 30.0 6.0 75.0 Brazed G61530-2 G61530-6 -
19.0 25.0 6.0 70.0 Brazed G62025-2 G62025-6 -
19.0 38.0 6.0 83.0 Brazed G62038-2 G62038-6 -
8mm shank
Dimensions - All in mm     Part Numbers
d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
12.7 25.0 8.0 70.0 Brazed G81225-2 G81225-6 G81225-3
12.7 30.0 8.0 75.0 Brazed G81230-2 G81230-6 -
16.0 25.0 8.0 70.0 Brazed G81525-2 G81525-6 G81525-3
16.0 30.0 8.0 75.0 Brazed G81530-2 G81530-6 -
19.0 25.0 8.0 70.0 Brazed G82025-2 G82025-6 -
19.0 38.0 8.0 83.0 Brazed G82038-2 G82038-6 -

 

Sản phẩm tương tự

Thương hiệu nổi bật
Lên đầu trang